Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies

a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,

z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Zgodnie z Polityką cookies.

Możesz wyłączyć cookies (ciasteczka) w Twojej przeglądarce.

zamknij

Właścicielem sklepu internetowego eWaldBags jest Firma u Waldka Waldemar Kempiński z siedzibą przy ul. Broniewskiego 1 w Bydgoszczy.
Dane firmy:
u Waldka
Waldemar Kempiński
ul. Broniewskiego 1
85-316 Bydgoszcz
Numer konta: 29116022020000000497963071

NIP 5540166095
REGON 002531782
Zaświadczenie o działalności wydane przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz pod numerem 77673 Wpis do CEIDG
Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17
Tel: 52 34 58 198
e-mail: sklep@ewaldbags.pl
Adres do reklamacji:
u Waldka
Waldemar Kempiński
ul. Broniewskiego 1
85-316 Bydgoszcz
Adres do zwrotów:
u Waldka
Waldemar Kempiński
ul. Broniewskiego 1
85-316 Bydgoszcz


1. Postanowienia ogólne:


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.http://ewaldbags.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- warunki i zasady dokonywania rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego
- zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego
- procedury reklamacji i odstąpienia od umowy
Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu ewaldbags.pl Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.


2. Procedura składania i realizacji zamówień


W sklepie można dokonać zakupu towaru poprzez dodanie go do panelu zamówień (zwanym też jako koszyk) bez konieczności rejestracji. Płatności za dokonane zakupy można dokonywać za pomocą dostępnych w formularzu zamówienia określonych form płatności. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia.
Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
- przedmiotu zamówienia
- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów w tym kosztów dostawy
- wybranej metody płatności
- dane do przelewu
Warunkiem dokończenia procedury zamówienia przez Klienta jest akceptacja regulaminu. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Do każdego zakupionego towaru dołączamy paragon. Na życzenie kupującego możemy wystawić fakturę VAT.


3. Sprzedaż towaru


Prowadzimy sprzedaż nowych, pełnowartościowych towarów. Pełna informacja o towarze znajduje się w opisie poszczególnych towarów. Towar jest każdorazowo sprawdzany przed wysyłką. Zobowiązujemy się dostarczyć towar bez wad w stanie kompletnym, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 23%. Do ceny zakupionego towaru należy doliczyć koszty przesyłki.
Właściciel konta: u Waldka  Waldemar Kempiński
Nazwa banku: BANK MILLENIUM
Numer konta: 29116022020000000497963071


Cena za przesyłkę uzależniona jest od wybranej metody dostawy.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt w sklepie internetowym eWaldBags, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
- Za pośrednictwem platformy płatniczej- Przelewy24
- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym u Waldka Waldemar Kempiński, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
- Płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy u Waldka ul. Broniewskiego 1 w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17


4. Termin realizacji zamówienia i wysyłka towaru


Zamówienie jest realizowane po wpływie podanej w potwierdzeniu zamówienia kwoty na konto.
Właściciel konta: u Waldka  Waldemar Kempiński
Nazwa banku: BANK MILLENIUM
Numer konta: 29116022020000000497963071

Towar wysyłamy zgodnie z terminem podanym przy opisie produktu.

Maksymalny czas realizacji zamówienia do 14 dni roboczych.

Zakupiony towar wysyłamy na adres podany przez kupującego w formularzu adresowym, zgodnie z wybraną metodą dostawy.
Towar wysyłamy paczką - zapakowany w kartonik, zabezpieczony taśmą
Przesyłki nadajemy od poniedziałku do piątku.  Po wysyłce podajemy kupującemu numer nadania przesyłki


5. Zwrot towaru.


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Konsument ma 14 dni na odesłanie zwracanego towaru. Sprzedawca zwraca pieniądze w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. W przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zobowiązany jest też do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). W takiej sytuacji sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi koszt odesłania niechcianego towaru do sprzedającego. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przedsiębiorca w takim wypadku może pomniejszyć zwrot ceny produktu o tyle, o ile zmniejszyła się wartość rzeczy. Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli (wzór poniżej), pisząc na adres e-mail: sklep@ewaldbags.pl lub dołączyć pisemne oświadczenie do zwracanej przesyłki.

Przesyłkę należy odesłać na adres:
u Waldka
Waldemar Kempiński
ul. Broniewskiego 1
85-316 Bydgoszcz
e-mail: sklep@ewaldbags.pl
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
------------------------------------------------------
u Waldka
Waldemar Kempiński
ul. Broniewskiego 1
85-316 Bydgoszcz
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
Numery zamówienia [numery],
Data zawarcia umowy to [data],
Data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Dane do przelewu:[nr konta]
Adres: [adres kupującego]


* Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu towaru w przypadku odstąpienia umowy zawartej na odległość.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji odstąpienia od umowy sprzedaży.
* Podane dane są niezbędne w celu dokonania przelewu za zwracany towar zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO
* Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronie sklepu internetowego ewaldbags.pl
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]


6. Brak odstąpienia od umowy.


Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


7. Zasady składania reklamacji.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta z późniejszymi zmianami.
Opis procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodności towaru z umową:
Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Podmiotami uprawniony są konsumenci oraz osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2 lata na możliwość złożenia reklamacji od momentu wydania produktu klientowi.
Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.Za wadę fizyczną należy w szczególności uznać sytuacje, gdy produkt:
• nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
• nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
• nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
• została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Adres do składania reklamacji:

email: sklep@ewaldbags.pl
adres pocztowy:

u Waldka Waldemar Kempiński
ul. Broniewskiego 1
85-316 Bydgoszcz


Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia reklamacji.
*Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronie sklepu internetowego ewaldbags.pl

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Konsument może żądać naprawy, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na nowy, pozbawiony wady lub naprawi wadliwy egzemplarz.
Zwrotu pieniędzy Konsument może żądać gdy wada ma charakter istotny. O tym, czy tak jest, decyduje sprzedawca. Co oznacza termin „wada istotna”? Oznacza on taką wadę, której wystąpienie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzedający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji. Odpowiedź powinna być udzielona na papierze lub na innym trwałym nośniku. Trwały nośnik to według definicji ustawowej materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanym informacji w niezmienionej postaci. E-mail jest uznawany za trwały nośnik.

8. Ochrona danych osobowych


A. Bezpieczne zakupy:


Strona sklepu eWaldBags.pl wykorzystuje bezpieczne połączenie SSL. Przesyłane dane, są szyfrowane przez specjalny protokół SSL. Dokonując zakupu w naszym sklepie każdy Klient ma pewność, że wszystkie podane informacje są bezpieczne. Firma u Waldka dokłada wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych. Podane dane są przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo
oraz poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych oraz sprzętu.


B. Polityka prywatności – ochrona danych osobowych.


Administratorem danych osobowych sklepu internetowego eWaldBags.pl , prowadzonym pod adresem www.ewaldbags.pl jest: Firma: u Waldka Waldemar Kempiński ul. Broniewskiego 1 85-316 Bydgoszcz
Jako firma odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową, w sposób jasny i przejrzysty dla osoby której te dane dotyczą oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wypełnienia nalepki adresowej, powiadomienia o statusie zamówienia, rozpatrywania roszczeń, dokonania zwrotu, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o RODO i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług (realizacja zamówienia).


- Dane które są niezbędne do realizacji zamówienia


Podanie poniższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody Są one niezbędne dla celu zrealizowania złożonego zamówienia w sklepie internetowym ewaldbags.pl
W celu realizacji zamówienia wymagamy podania następujących danych osobowych
- Nazwisko i Imię
- Adres do wysyłki
- Nr telefonu
- Adres e-mail
- Nr NIP firmy w przypadku zakupu na fakturę


- Przysługujące uprawnienia


Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany oraz do bycia zapomnianym przez całkowite usunięcie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W takiej sytuacji Państwa dane zostaną trwale usunięte. W takiej sytuacji prosimy o kontakt na adres e-mail sklep@ewaldbags.pl telefonicznie +48 52 34 58 198 lub pisemnie na adres: u Waldka , ul. Broniewskiego 1 85-316 Bydgoszcz W przypadku nieprawidłowych lub nieaktualnych danych podejmiemy próbę kontaktu w celu sprostowania danych. Przy braku możliwości kontaktu nieprawidłowe dane zostaną trwale usunięte


- Jak długo przechowujemy dane osobowe.


Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a także w zakresie obsługi roszczeń po sprzedażowych (np. uprawnień z tytułu zwrotów, gwarancji, rękojmi) oraz rozliczeń podatkowych. Dane zapisane w poczcie elektronicznej są trwale usuwane niezwłocznie  po zrealizowaniu zamówienia.


- Komu przekazujemy Państwa dane osobowe


W celu realizacji umowy Państwa dane  są udostępnione podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np.: banki) oraz dostawcy  usług hostingowych.  W takich przypadkach ilość przekazywanych  danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Wszystkie podmioty, którym  będziemy przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie zawartych umów  ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy. Ponadto Państwa dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


- Pytania i zastrzeżenia dotyczące danych osobowych


Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę kierować na adres e-mail sklep@ewaldbags.pl


- Prawo do wniesienia skargi


Maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo,że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.


9. Pozasądowe rozpatrywanie sporów


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


10. Własność intelektualna


Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu eWaldBags, którego właścicielem jest Waldemar Kempiński ul. Broniewskiego 1 85-316 Bydgoszcz (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować na adres: sklep@ewaldbags.pl


11. Inne postanowienia


Wszelkie sprawy nieuregulowane powyższym Regulaminem podlegają obecnym przepisom prawa.