Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies

a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,

z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Zgodnie z Polityką cookies.

Możesz wyłączyć cookies (ciasteczka) w Twojej przeglądarce.

zamknij

Polityka prywatności – ochrona danych osobowych:


Administratorem danych osobowych sklepu internetowego eWaldBags.pl , prowadzonym pod adresem www.ewaldbags.pl jest: Firma: u Waldka Waldemar Kempiński ul. Broniewskiego 1 85-316 Bydgoszcz Jako firma odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową, w sposób jasny i przejrzysty dla osoby której te dane dotyczą oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wypełnienia nalepki adresowej, powiadomienia o statusie zamówienia, rozpatrywania roszczeń, dokonania zwrotu, wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o RODO i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług (realizacja zamówienia).

-Bezpieczne zakupy:
Strona sklepu eWaldBags.pl wykorzystuje bezpieczne połączenie SSL. Przesyłane dane, są szyfrowane przez specjalny protokół SSL. Dokonując zakupu w naszym sklepie każdy Klient ma pewność, że wszystkie podane informacje są bezpieczne. Firma u Waldka dokłada wszelkich starań w celu ochrony Państwa danych. Podane dane są przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo oraz poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych oraz sprzętu.


- Dane które są niezbędne do realizacji zamówienia
Podanie poniższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody Są one niezbędne dla celu zrealizowania złożonego zamówienia w sklepie internetowym ewaldbags.pl
W celu realizacji zamówienia wymagamy podania następujących danych osobowych
- Nazwisko i Imię
- Adres do wysyłki
- Nr telefonu
- Adres e-mail
- Nr NIP firmy w przypadku zakupu na fakturę


- Przysługujące uprawnienia
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany oraz do bycia zapomnianym przez całkowite usunięcie danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W takiej sytuacji Państwa dane zostaną trwale usunięte. W takiej sytuacji prosimy o kontakt na adres e-mail sklep@ewaldbags.pl telefonicznie +48 52 34 58 198 lub pisemnie na adres: u Waldka , ul. Broniewskiego 1 85-316 Bydgoszcz W przypadku nieprawidłowych lub nieaktualnych danych podejmiemy próbę kontaktu w celu sprostowania danych. Przy braku możliwości kontaktu nieprawidłowe dane zostaną trwale usunięte


- Jak długo przechowujemy dane osobowe.
Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a także w zakresie obsługi roszczeń po sprzedażowych (np. uprawnień z tytułu zwrotów, gwarancji, rękojmi) oraz rozliczeń podatkowych. Dane zapisane w poczcie elektronicznej są trwale usuwane niezwłocznie  po zrealizowaniu zamówienia.


- Komu przekazujemy Państwa dane osobowe
W celu realizacji umowy Państwa dane  są udostępnione podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np.: banki) oraz dostawcy  usług hostingowych. W takich przypadkach ilość przekazywanych  danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Wszystkie podmioty, którym  będziemy przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie zawartych umów  ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy. Ponadto Państwa dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


- Pytania i zastrzeżenia dotyczące danych osobowych
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę kierować na adres e-mail sklep@ewaldbags.pl


- Prawo do wniesienia skargi
Maja Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo,że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.